Start

ny hemsidan

Vi erbjuder en trygg och säker vård med respekt för den enskildes integritet och med evidensbaserad kunskap och metod. Genom vårt kvalitetsarbete skapar vi struktur i arbetet så att insatserna kan följas upp och utvärderas.

Strandvillan HVB

Strandvillan är ett behandlingshem för pojkar 14-19 år med psykosociala problem som normbrytande beteende, bristande impulskontroll, integrationsproblem och svårigheter att hantera sociala kontakter. Även begynnande kriminalitet och missbruk. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Tillvaron på Strandvillan präglas av struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Vi arbetar systematiskt och lågaffektivt med KBT och MI som metod. Vi fokuserar på att se det positiva och friska hos den unge för att på så sätt bekräfta och förstärka den unges självkänsla.

Sofieholm LSS

Sofieholm är en liten familjär gruppbostad för unga vuxna tillhörande personkrets 1. Vi riktar oss mot unga vuxna som pga problemskapande/utmanande beteende kan vara svårplacerade. Vi har en mycket kompetent och erfaren personalgrupp samt egen psykiatrisjuksköterska.

Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt gentemot problemskapande beteende och hög personaltäthet i syfte att skapa en stressreducerande och trygg miljö i boendet. Tydliggörande pedagogik, TEACCH, är grundläggande metod.

Nyheter

2018-03-16

Vi kan gladeligen konstatera att vi har blivit antagna till ramavtalet som täcker Jönköpings län vad gäller placering enligt LSS på Sofieholms boende i Eksjö

kommuner som ingår är : Värnamo, Gislaved, Vaggeryd, Jönköping, Tranås, Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Habo, Mullsjö, Aneby, Gnosjö, Vetlanda

2018-01-09

Vi hälsar vår nya verksamhetschef Katja Bouvin välkommen till Strandvillans HVB


Foto: Magnus Sandberg

 

 

 

Sofieholms LSS boende i Eksjö