Om oss

Juniagruppen - Boende för ensamkommande flyktingbarn - Badbrygga

Juniagruppen AB bildades 2013 med syfte att bli en positivt bidragande aktör i arbetet med att ta emot och hjälpa barn ungdomar och vuxna till ett självständigt och meningsfullt liv.

 

Vi som startade Juniagruppen AB  är:

Katarina Holm, en erfaren entreprenör och verksamhetschef inom vård och omsorg.

Peter Mellgren med erfarenhet kring driftstart och uppstart av tillståndspliktiga verksamheter, utbildad fritidspedagog, mentalskötare och 15 års erfarenhet inom psykiatri.